Skip to content

FAQ

Setup / Install: Πῶς πρέπει νά ἐγκαταστήσω τό BZQ:

Διά τήν καλυτέραν χρῆσιν τοῦ BZQ δέν πρέπει νά κάμετε ἐγκατάστασιν μέ Setup.
Ἡ διαδικασία πού προτείνομεν εἶναι ἡ ἑξῆς:
1) Κατεβάζετε τό ἀρχεῖον BZQ εἰς μορφήν .zip
2) Ἀποσυμπιέζετε τό ἀρχεῖον καί ἀποκτᾶτε τόν φάκελον BZQ.
3) Τόν φάκελον BZQ μπορεῖτε νά μεταφέρετε εἰς θέσιν πού προτιμᾶτε, π.χ. Desktop, C:, USB Stick, κ.τ.λ.
4) Πηγαίνετε εἰς τόν ὑποφάκελον SUPPORT καί ἐκτελέσατε τό ἀρχεῖον BZQ.exe
5) Ἐναλλακτικῶς, κάνετε δεξί κλίκ στό BZQ.exe καί δημιουργήσατε συντόμευσιν(shortcut).

6)Ἐάν μετά τά ἀνωτέρω βήματα ἒχετε ἀκόμη πρόβλημα τότε στεῖλτε μου ἓνα μήνυμα μέ τάς ἑξῆς πληροφορίας:

α) εἰς ποῖον σημεῖον 1,2,3,4,5 ἀνωτέρω ἒχετε πρόβλημα

β) τί ἐνέργεια ἐκάματε

γ) τί μήνυμα ἢ ἂλλο ἀποτέλεσμα εἲχατε

δ)  Τί λειτουργικόν σύστημα ἒχετε.

 

Πῶς μπορῶ νἀ ἀκούσω τήν παραλλαγήν μίας Παρτιτούρας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἡ πλήρης σωστή διαδικασία εἶναι ὡς ἑξῆς.
1) Ἒχετε μίαν σελίδα παρτιτούρας Β.Μ. π.χ. Kyrie.jpg καί θέλετε νά τήν ἀκούσετε στό BZQ.
2) Πρέπει νά γραφῇ ἡ κωδική παρτιτούρα (σέ ἀρχεῖον .bzq, π.χ. Kyrie.bzq)
Αὐτό γίνεται
α) αὐτομάτως μέν μέ τό πρόγραμμα OCR πού περιέχεται στήν ἱστοσελίδα, χρειάζεται καλή ἐξάσκησι καί ρύθμισι / ἐκπαίδευσι τοῦ
προγράμματος  διά τό βιβλίοπν Β.Μ.   πρῶτα  καί ἐνδείκνυται ἐάν ἒχετε πολλἐς σελίδες τοῦ
ἰδίου βιβλίου!
Διαβάστε σχετικές ὁδηγίες τοῦ προγράμματος OCR.
β) Δι΄ἂλλες συνηθισμένες περιπτώσεις πρέπει νά κάμετε κωδικοποίησιν .bzq μέ τό χέρι.
Δέν εἶναι καθόλου δύσκολον. Τό μαθαίνετε σέ πέντε λεπτά. Διαβάστε τό pdf  Βοήθεια.
Π.χ. “Κε” μέ κλάσμα καί πεταστή εἶναι  -UK
Γιά  1-2 σειρές, γράφετε τήν κωδική παρτιτούρα κατ΄εὐθεῖαν στό BZQ.
Γιά πολλές σειρές & σελίδες, τό ταχύτερον εἶναι νά κωδικοποιήσετε μέσα στό word ἐπάνω στό ὑδατογράφημα (watermark) τῆς
σκαναρισμένης παρτιτούρας Β.Μ. π.χ.
Kyrie.doc
3) Ἀνοίγετε τό WORD:
Μορφή > Φόντο >  Ἒντυπο ὑδατογράφημα >  Ἐπιλογή εἰκόνας(π.χ.
Kyrie.bzq)  > Κλίμακα(π.χ. 40%) > Ἐφαρμογή(ἐλέξατε σωστό μεγεθος) > ΟΚ
4) Ὃποτε θέλετε νά ἀκούσετε ἓνα μέρος τῆς παρτιτούρας, ἐπιλέγετε μέσα στό Word, ἀντιγράφετε (π.χ.Ctrl+C) καί ἐπικολλᾶτε στό BZQ.
Πατᾶτε τό κίτρινο κομβίον ἢ F5 καί ἀκοῦτε τήν παραλλαγή.
Στό τέλος ἀποθηκεύετε τά ἀρχεῖα .doc  &  .bzq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

Advertisements
%d bloggers like this: